สถานที่จำหน่ายและข้อมูลอะไหล่สินค้า

ลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่สินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • ซีบร้า โชว์รูม ศรีนครินทร์ (เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00น.) 
 
  • ซีบร้า เอาท์เล็ต สุวรรณภูมิ (เวลาทำการ: เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.30-18.30น.)
 
  • แผนกเครื่องครัว ณ ห้างเซ็นทรัล สาขา บางนา, ชิดลม, ปิ่นเกล้า, ลาดพร้าว และเฟสติวัล หาดใหญ่

เงื่อนไขการรับซ่อม

  • สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำหน่ายเกิน 5 ปี (ก่อนปี พ.ศ.2557) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อม เนื่องจากไม่มีอะไหล่แล้ว ตรวจสอบข้อมูล
  • เฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีค่าบริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง จำนวน 100 บาท (ทั้งกรณีซ่อมหรือไม่ซ่อมสินค้า)
  • สินค้ากลุ่มเครื่องครัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากลุ่มตะหลิว, ทัพพี ที่ซื้อไปใช้งานเกิน 6 เดือน และเกิดปัญหาจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ด้ามหัก, ด้ามหลุด, ด้ามแตก และละลาย เป็นต้น