นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

คำนิยาม

• “วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

• “หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และลายมือชื่อของผู้รับสินค้า


2. มูลค่าสินค้า และขอบข่ายความรับผิดชอบ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน รับคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นส่งสินค้าผิด หรือสินค้าชำรุดจากการผลิต

  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  • กรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากการจัดส่ง กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 09-5460-0319 (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 17.00 น.) หรือที่ Line ID @zebraclub

  • ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี

  • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี


3. รอบระยะเวลาการจัดส่ง

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของท่าน ดังนี้

  • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยก่อนเวลา เวลา 13.30 น. ของทุกวัน สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป โดย Kerry Express


4. การติดตามสถานะสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ดังนี้

  • ZEBRA Shopping Online ได้ที่หมายเลข 09-5460-0319 

  • Line ID @zebraclub

  • หรือกรณีสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ shop.zebra-head.com ไว้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ได้โดยทำการ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากรายการ “คำสั่งซื้อของฉัน”


5. การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

    บริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ