ประวัติ

 


    ในปี 2509 คุณเสถียร ยังวาณิช ได้เริ่มกิจการรับจ้างทำตู้แช่สเตนเลส และรับจ้างผลิตชุดครัวสเตนเลสให้แก่โรงแรม และสายการบินต่างๆ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมศิลป์อุตสาหกรรม เมื่อมีเศษสเตนเลสเหลือจากการรับจ้าง คุณเสถียรจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเศษสเตนเลสที่มี พร้อมกับต้องการพัฒนาคุณภาพช้อนในสมัยนั้นและต้องการพัฒนารูปแบบการผลิตไปสู่ระบบอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มผลิต "ช้อนสเตนเลส" ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ ตราหัวม้าลาย ในปี 2511

    บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,200 รายการ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ กิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีเนื้อที่ 100 ไร่ นับเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเซีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 จากสถาบันทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมันนี และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 จากสถาบันทียูวี เอเซีย แปซิฟิค TÜV SÜddeutshland Group ประเทศเยอรมันนี

 

เกียรติประวัติหัวม้าลาย

    ด้วยความทุ่มเทต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพของสินค้า ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่ได้รับ อาทิ

                                 รางวัลสินค้าไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย

                                 รางวัล V International Trophy for Technology จาก The President of Editorial, Frankfurt, West Germany

                                รางวัล VII Africa Award

                                รางวัล II Europe Award จาก The Europe Gold Star Quality

                                รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคการผลิตและการตลาดสูง

                                รางวัลอันดับ 1 เมืองไทยประจำปี 2531 ประเภทเครื่องครัวสเตนเลสสตีล

                                 จากคณะกรรมการพิจารณาผู้ส่งออก

                                 Brand Name

                                 รับมอบประกาศเกียรติคุณ และตราสัญลักษณ์ (Logo) ตามโครงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

                                Brand Name

                                ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 (Environmental Management System ISO14001:2004)

                                By The TÜV SUD Certification Body of TÜV Asia Pacific Ltd. TÜV Suddeutschland Group

                                (Thai Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

                                (Department of international Trade Promotion)

                                86 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 :

                                Best Thai Brand 2014

                                 ประจำปี 2556 (Sustainability) Prime Minister’s Export Award 2022 : Proud Past - Inspired Future จากกรมส่งเสริมการส่งออก

                                 กระทรวงพาณิชย์

 

Copyright © 2021 Zebra Marketing All rights reserved.