ประวัติ


    ในปี 2509 คุณเสถียร ยังวาณิช ได้เริ่มกิจการรับจ้างทำตู้แช่สเตนเลส และรับจ้างผลิตชุดครัวสเตนเลสให้แก่โรงแรม และสายการบินต่างๆ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมศิลป์อุตสาหกรรม เมื่อมีเศษสเตนเลสเหลือจากการรับจ้าง คุณเสถียรจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเศษสเตนเลสที่มี พร้อมกับต้องการพัฒนาคุณภาพช้อนในสมัยนั้นและต้องการพัฒนารูปแบบการผลิตไปสู่ระบบอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มผลิต "ช้อนสเตนเลส" ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ ตราหัวม้าลาย ในปี 2511

    บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,200 รายการ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ กิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีเนื้อที่ 100 ไร่ นับเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเซีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 จากสถาบันทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมันนี และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 จากสถาบันทียูวี เอเซีย แปซิฟิค TÜV SÜddeutshland Group ประเทศเยอรมันนี

เกียรติประวัติหัวม้าลาย

    ด้วยความทุ่มเทต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพของสินค้า ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่ได้รับ อาทิ

                                 รางวัลสินค้าไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย

                                 รางวัล V International Trophy for Technology จาก The President of Editorial, Frankfurt, West Germany

                                รางวัล VII Africa Award

                                รางวัล II Europe Award จาก The Europe Gold Star Quality

                                รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคการผลิตและการตลาดสูง

                                รางวัลอันดับ 1 เมืองไทยประจำปี 2531 ประเภทเครื่องครัวสเตนเลสสตีล

                                 รับมอบประกาศเกียรติคุณ และตราสัญลักษณ์ (Logo) ตามโครงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

                                ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 (Environmental Management System ISO14001:2004)

                                By The TÜV SUD Certification Body of TÜV Asia Pacific Ltd. TÜV Suddeutschland Group

                                รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : Best Thai Brand 2014

 

Copyright © 2021 Zebra Marketing All rights reserved.