นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

     บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้ให้กับเราไว้ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท (ดังนั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น)

     นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ และการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัท ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ shop.zebra-head.com แก่ท่าน การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของษริษัททันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัทและเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวบข้อมูลอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร 


2. ข้อมูลที่ท่านให้ และการจัดเก็บข้อมูล

     2.1 การติ๊กเครื่องหมาย และคลิกปุ่ม “สมัคร” เป็นการแสดงว่า ท่านยอมรับว่า ได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  

     2.2 เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน 

 • ข้อมูลในการติดต่อ ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ / สถานที่จัดส่งใบเสร็จรับเงิน, สถานที่จัดส่งสินค้า, อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (โดยบริษัท จะจัดเก็บด้วยการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของท่านจากแฮกเกอร์)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน

 • ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท

 • ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น, การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง, การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ, ระบบปฎิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

 

     2.3 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้อง และไม่เป็นการหลอกลวง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บริษัท

     2.4 ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท


3. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

      บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล (Security Socket Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ด้วย หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราผ่านทางหมายเลข 0 954 600319 หรือทางอีเมล์แอดเดรส info@zebra-head.com

     บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน

 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์

 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น

     โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของ บราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

 

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  

     3.1 บริษัทจะใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการบนเว็บไซต์

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของท่านผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับค่าสินค้าและค่าขนส่ง

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่น ส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)

 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 

      3.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการงานของท่านที่ท่านมีกับบริษัท (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้า และเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของ เว็บไซต์ และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัทให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

     3.3 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บริษัทอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย

     3.4 บริษัทขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้สมัครใช้บริการกับทางบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทาง เว็บไซต์แล้ว บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราตามโอกาสต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยหลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่ "บัญชีของฉัน" >> เลือก "การรับสมัครข่าวสาร" >> จากนั้นที่ตัวเลือกการสมัคร ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก แล้วกดปุ่ม บันทึก


4. อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ shop.zebra-head.com 

5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

      นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ  โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ shop.zebra-head.com

6. วิธีติดต่อกับเรา

      หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราผ่านทางอีเมล์แอดเดรส info@zebra-head.com หรือ ท่านสามารถติดต่อ ทาง ZEBRA Shopping Online ได้ที่หมายเลข 095-460-0319 ณ เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-17.00น.