การรับประกันคุณภาพ

บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กรณีทีท่านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ อันเนื่องมาจากกรณีสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้า ดังนี้

  • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต

  • ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ

  • สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

  • ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด เสียหาย และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จตัวจริงกลับมาที่บริษัทตามขั้นตอนในการนำส่งสินค้าคืน ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าใหม่กลับไป


การรับประกันสินค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน รับคืนทุกกรณี ยกเว้นส่งสินค้าผิด หรือสินค้าชำรุดจากการผลิต

  • สินค้าสภาพชำรุดจากการจัดส่ง ให้ท่านแจ้งกลับบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่รับสินค้า โดยท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0-2720-5959 Ext.2244 หรือแจ้งผ่านทางอีเมล์แอดเดรส shoponline@zebra-head.com หรือที่ Line ID : @zebraclub 


ช่องทางในการนำส่งสินค้าคืน

  • ช่องทางที่ 1  นำสินค้าพร้อมใบเสร็จฉบับจริง มาเปลี่ยนสินค้าได้ที่ ซีบร้า เอาท์เล็ต สุวรรณภูมิ

  • ช่องทางที่ 2  ส่งสินค้ากลับมาพร้อมใบเสร็จฉบับจริง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 


บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ZEBRA Outlet (สุวรรณภูมิ)

เลขที่ 324/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตประเวศ กทม. 10250เมื่อบริษัทได้รับสินค้าจากท่านแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่

ท่านสามารถติดต่อ ZEBRA Shopping Online ได้ที่หมายเลข 0-2720-5959 Ext. 2244, 2211
ณ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
หรือติดต่อผ่านทาง Line ID : @zebraclub