รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2565

 

ประวัติ


    ในปี 2509 คุณเสถียร ยังวาณิช ได้เริ่มกิจการรับจ้างทำตู้แช่สเตนเลส และรับจ้างผลิตชุดครัวสเตนเลสให้แก่โรงแรม และสายการบินต่างๆ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมศิลป์อุตสาหกรรม เมื่อมีเศษสเตนเลสเหลือจากการรับจ้าง คุณเสถียรจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเศษสเตนเลสที่มี พร้อมกับต้องการพัฒนาคุณภาพช้อนในสมัยนั้นและต้องการพัฒนารูปแบบการผลิตไปสู่ระบบอุตสาหกรรมจึงได้เริ่มผลิต "ช้อนสเตนเลส" ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ ตราหัวม้าลาย ในปี 2511

    บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,200 รายการ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ กิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีเนื้อที่ 100 ไร่ นับเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเซีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 จากสถาบันทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศเยอรมันนี และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 จากสถาบันทียูวี เอเซีย แปซิฟิค TÜV SÜddeutshland Group ประเทศเยอรมันนี

เกียรติประวัติหัวม้าลาย

    ด้วยความทุ่มเทต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในด้านคุณภาพของสินค้า ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ มากมายที่ได้รับ อาทิ

 • พ.ศ. 2521     รางวัลสินค้าคุณภาพดีที่สุดจากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมขนาดย่อม และกลุ่มการตลาดเพื่อการส่งออก
 • พ.ศ. 2524     รางวัลชนะเลิศจากงาน EXPORT '81

                                 รางวัลสินค้าไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย

 • พ.ศ. 2527      รางวัล 1st ARAB Trophy 1984 จาก The President of Editorial,Madird, Spain

                                 รางวัล V International Trophy for Technology จาก The President of Editorial, Frankfurt, West Germany

 • พ.ศ. 2528     รางวัล V International Asia Award 1985 จาก The President of Editorial, Singapore
 • พ.ศ. 2529     รางวัล VII Asia Award และรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม 1st American Award
 • พ.ศ. 2530     รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น จาก คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ดีเด่นและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

                                รางวัล VII Africa Award

                                รางวัล II Europe Award จาก The Europe Gold Star Quality

                                รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคนิคการผลิตและการตลาดสูง

 • พ.ศ. 2531     รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน จากคณะกรรมการพิจารณาผู้ส่งออกยอดเยี่ยม

                                รางวัลอันดับ 1 เมืองไทยประจำปี 2531 ประเภทเครื่องครัวสเตนเลสสตีล

 • พ.ศ. 2536      รางวัลผู้ส่งออกดีเด่นที่ใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน Prime Minister's Export Award ประจำปี 2536 จากคณะกรรมการพิจารณาผู้ส่งออก
 • พ.ศ. 2538      รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการและนิตยสารบิสสิเนสทีม
 • พ.ศ. 2542      รางวัล Thailand's Brand Product Logo, as a symbol of high quality exports จากกระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2543      รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2543 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • พ.ศ. 2544      ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Anlagentechnik , GmbH, GERMANY
 • พ.ศ. 2545      รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทธุรกิจที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง ประจำปี 2545 Prime Minister’s Export Award 2002 : Brand Name

                                 รับมอบประกาศเกียรติคุณ และตราสัญลักษณ์ (Logo) ตามโครงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

 • พ.ศ. 2547     รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น ประจำปี 2547 Prime Minister’s Export Award 2004 : Best Exporter
 • พ.ศ. 2551     รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทธุรกิจที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง ประจำปี 2551 Prime Minister’s Export Award 2008 : Brand Name

                                ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 (Environmental Management System ISO14001:2004)

                                By The TÜV SUD Certification Body of TÜV Asia Pacific Ltd. TÜV Suddeutschland Group

 • พ.ศ. 2553     ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland Cert GmbH
 • พ.ศ. 2554     รางวัล Best of the Best เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของโครงการ Prime Minister’s Export Award ประเภทบริษัทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2555     รับมอบตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์(Department of international Trade Promotion)
 • พ.ศ. 2557     เกียรติบัตรโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จากกรม                               สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : Best Thai Brand 2014

 • พ.ศ. 2558      เกียรติบัตรโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2559      ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015   โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland
 • พ.ศ. 2561      ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  โดย The TÜV CERT Certification Body of TÜV Rheinland

 

Copyright © 2021 Zebra Marketing All rights reserved.