คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2565
 • คำถาม:

  นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

  คำตอบ:

  นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

  ผู้ซื้อต้องส่งหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือทั้งคู่ ที่ชัดเจนโดยจะต้องสนับสนุนเหตุผลในขอคืนสินค้า/คืนเงินอย่างชัดเจน 

  ตัวอย่างเช่น :

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือทั้งคู่ ที่แสดงถึงความผิดปกติของสินค้า(สำหรับสินค้าที่เสียหาย)
  • ภาพถ่ายสินค้าภายในและภายนอกของกล่องพัสดุ

  ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเวปไซต์ จะต้องแจ้งร้องเรียนมายังร้านค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงใบเสร็จต้นฉบับ โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการใดก็ได้ที่มีราคาเท่ากัน หรือสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม 

  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว Zebra Marketing ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี โดยสินค้าที่เปลี่ยนคืนอยู่ในสภาพเดิม กล่าวคือ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมกล่องสินค้า อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือสินค้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ปกติเนื่องจากกระบวนการผลิต

  ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งคืนได้รับการแพคอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการจัดส่งไปยังผู้ขาย

  ผู้ซื้อควรเตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการโต้แย้งการปฏิเสธกับผู้ขายในการคืนสินค้า:

  หลักฐานการจัดส่งพร้อมข้อมูล เช่น หมายเลขใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง

  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามีเพิ่มเติม)

 • คำถาม:

  เงื่อนไขการรับซ่อม

  คำตอบ:

  เงื่อนไขการรับซ่อม

  สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำหน่ายเกิน 5 ปี (ก่อนปี พ.ศ.2557) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อม เนื่องจากไม่มีอะไหล่แล้ว ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
  https://www.zebra-head.com/Nimage/List_SparePart63.pdf

  เฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีค่าบริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง จำนวน 100 บาท (ทั้งกรณีซ่อมหรือไม่ซ่อมสินค้า)

  สินค้ากลุ่มเครื่องครัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากลุ่มตะหลิว, ทัพพี ที่ซื้อไปใช้งานเกิน 6 เดือน และเกิดปัญหาจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ด้ามหัก, ด้ามหลุด, ด้ามแตก และละลาย เป็นต้น

 • คำถาม:

  การรับประกันคุณภาพ

  คำตอบ:

  การรับประกันคุณภาพ

   

  บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กรณีทีท่านมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ อันเนื่องมาจากกรณีสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้า ดังนี้

  • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต
  • ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ
  • สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

  ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด เสียหาย และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จตัวจริงกลับมาที่บริษัทตามขั้นตอนในการนำส่งสินค้าคืน ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าใหม่กลับไป

   

  การรับประกันสินค้า

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน รับคืนทุกกรณี ยกเว้นส่งสินค้าผิด หรือสินค้าชำรุดจากการผลิต

  สินค้าสภาพชำรุดจากการจัดส่ง ให้ท่านแจ้งกลับบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่รับสินค้า โดยท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 09-5460-0319  หรือแจ้งผ่านทางอีเมล์แอดเดรส shoponline@zebra-head.com หรือที่ Line ID : @zebraclub 

   

  ช่องทางในการนำส่งสินค้าคืน

  ช่องทางที่ 1  นำสินค้าพร้อมใบเสร็จฉบับจริง มาเปลี่ยนสินค้าได้ที่ บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  ช่องทางที่ 2  ส่งสินค้ากลับมาพร้อมใบเสร็จฉบับจริง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

   

  บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  สำนักงานใหญ่ 324/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
   

  เมื่อบริษัทได้รับสินค้าจากท่านแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่
   

  ท่านสามารถติดต่อ ZEBRA Shopping Online ได้ที่หมายเลข 09-5460-0319
  ณ เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.
  หรือติดต่อผ่านทาง Line ID : @zebraclub

 • คำถาม:

  นโยบายการจัดส่งสินค้า

  คำตอบ:

  นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

  คำนิยาม

  • “วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • “หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และลายมือชื่อของผู้รับสินค้า


  2. มูลค่าสินค้า และขอบข่ายความรับผิดชอบ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน รับคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นส่งสินค้าผิด หรือสินค้าชำรุดจากการผลิต

  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  กรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากการจัดส่ง กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 09-5460-0319 (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 17.00 น.) หรือที่ Line ID @zebraclub

  ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี

  เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี


  3. รอบระยะเวลาการจัดส่ง

  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของท่าน ดังนี้

  สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยก่อนเวลา เวลา 13.30 น. ของทุกวัน สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป โดย Kerry Express


  4. การติดตามสถานะสินค้า

  คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ดังนี้

  ZEBRA Shopping Online ได้ที่หมายเลข 09-5460-0319 

  Line ID @zebraclub

  หรือกรณีสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ shop.zebra-head.com ไว้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ได้โดยทำการ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากรายการ “คำสั่งซื้อของฉัน”

   

  5. การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
      บริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

 • คำถาม:

  Product Catalog & Cook Book